\Symfony\Component\EventDispatcher\Tests\DependencyInjectionRegisterListenersPassTest

Summary

Methods
Properties
Constants
testEventSubscriberWithoutInterface()
testValidEventSubscriber()
testPrivateEventListener()
testPrivateEventSubscriber()
testAbstractEventListener()
testAbstractEventSubscriber()
testEventSubscriberResolvableClassName()
testEventSubscriberUnresolvableClassName()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

testEventSubscriberWithoutInterface()

testEventSubscriberWithoutInterface() 

Tests that event subscribers not implementing EventSubscriberInterface trigger an exception.

testValidEventSubscriber()

testValidEventSubscriber() 

testPrivateEventListener()

testPrivateEventListener() 

testPrivateEventSubscriber()

testPrivateEventSubscriber() 

testAbstractEventListener()

testAbstractEventListener() 

testAbstractEventSubscriber()

testAbstractEventSubscriber() 

testEventSubscriberResolvableClassName()

testEventSubscriberResolvableClassName() 

testEventSubscriberUnresolvableClassName()

testEventSubscriberUnresolvableClassName()